Riviera EasySwim


EasySwim -uimaopetusmetodi tarjoaa lapsille mahdollisimman elämyksellisen ja tehokkaan tavan oppia uimaan. Jokainen uintikerta on Uimahupitunti. Varsinaisen uimataidon lisäksi EasySwim –ryhmien toiminnassa korostetaan vesiturvallisuutta.

Easy Swim ryhmän hinta 160€ 

Seuran jäsenmaksu 40€ 

Tunneilla tarvitset EasySwim liivin. Liivin hinta on 65€ 

Opetusmetodiikan keskeisiä asioita ovat:

  • EasySwim -opetus tapahtuu syvässävedessä easyswim-liivi päällä. Uintikerroilla uidaan myös ilman liiviä, jotta lapsi saa realistisen käsityksen uimataidoistaan.
  • Pienryhmissä lapsi saa henkilökohtaista huomiota jokaisella uintikerralla. Tunnit ovat tehokkaasti suunniteltuja ja organisoituja, jolloin uimaopettajat pystyvät tukemaan jokaista lasta hänen omalla tasollaan.
  • Uimaopettajan ja lapsen välinen suhde, kuten lasten keskinäinenkin suhde, määrittelee tuntien turvallisen ilmapiirin.
  • Parhaat oppimistulokset saavutetaan, kun lapset ovat perinpohjaisesti sitoutuneita. Kannustaaksemme lapsen luontaista motivaatiota kiinnitämme erityistä huomiota luodaksemme tunneille rikkaan oppimisympäristön.

 

RivieraEasySwim-ryhmiä ovat Survival-ryhmä (3-4-vuotiaat), jossa opetellaan vedestä pelastumisen alkeita sekä alkeisuinteja ja Advanced-ryhmä (5-8-vuotiaat), jossa opetellaan monipuolisesti eri uintitekniikoita, vesipelastusta ja hyppyjä

Image